Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 02 - KH/HĐĐ, ngày 02/04/2018 của Hội đồng đội huyện Hồng Ngự, kế hoạch Tổ chức Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội năm học 2017 – 2018 của Hội đồng Đội huyện Hồng Ngự. Sáng ngày 19 tháng 05 năm 2018 tại điểm 1 - Liên đội Trường Tiểu học Thường Thới Hậu B3 tổ chức chức ngày lễ Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội ...
> Xem chi tiết