A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chia sẻ đánh giá xếp loại chuẩn giáo viên theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của BGDĐT

Chia sẻ đánh giá xếp loại chuẩn giáo viên theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của BGDĐT

------------------

 

A. Xếp loại kết quả đánh giá

1.  Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiéu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiếu 2/3 tiêu chí (10 tiêu chí) đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định (Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ: Tiêu chí 3,4,5,6,7) đạt mức tốt;

2. Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí (10 tiêu chí) đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định (Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ: Tiêu chí 3,4,5,6,7) đạt mức khá trở lên;

3. Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

4. Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Nhận xét: Nhiểu thầy cô chưa dựa vào qui định đánh giá xếp loại theo qui định ở trên đã nêu mà đánh giá cảm tính.

B. Các tiêu chí dựa trên minh chứng theo phụ lục 4 (Kèm theo Công văn số 945/SGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp)

1. Xếp loại từng tiêu chí (có 15 tiêu chí) phải dựa vào phụ lục 4 xem mình có minh chứng ở mức nao? (Tốt, Khá hay đạt)

Ví dụ: Tiêu chuẩn 1-Tiêu chí 1 (Đạo đức nhà giáo): Nhiều thầy cô thấy mình không vi phạm về đạo dức, không vi phạm pháp luật thì xếp tốt chứ gì? (nhưng quí thầy cô chưa dựa vào minh chức theo phụ lục: Xếp lọi tốt: minh chứng: Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) ghi nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua (nếu có); Vậy nếu thầy cô nào cuối năm được xếp loại viên chức không đạt ở điều kiện trên thì xếp loại Khá hoặc Đạt nhé. Tôi thấy đa số nhiều thầy cô xếp loại Tốt hết, mình xem lại minh chứng cho phù hợp nhé.

Tương tự Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo. Minh chứng xếp loại Tốt

     - Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) ghi nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua;

    - Giấy khen/biên bản họp/ý kiến ghi nhận của đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/cha mẹ học sinh về việc giáo viên có phong cách mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục;

    - Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ/vượt mục tiêu đề ra; hoặc giáo viên có ý kiến chia sẻ tại buổi họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường về kinh nghiệm, biện pháp, cách thức tạo dựng phong cách nhà giáo phù hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và quy định của ngành.

   (Phải đạt được 1 trong 3 nội dung minh chứng trên)

C. Phụ lục 2 đánh giá đồng nghiệp

Cách xếp loại từng giáo viên trong tổ cũng phải vào mục A để xếp loại. Khi đánh giá đồng nghiệp mình phải xem xét dựa vào các minh chứng. Nếu mình xếp đồng nghiệp ở một tiêu chí loại tốt xem coi minh chứng loại tốt đó đồng nghiệp mình có đạt hay không? Trách trường hợp đánh giá định tính (Có giáo viên xếp loại đồng nghiệp trong tổ tất cả các tiêu chí người nào cũng tốt hết, cần em lại nhé quí thầy cô)

Cuối lời, đề nghị quí thầy cô dành thời gian nghiên cứu kĩ phụ lục 4 các minh chứng để xếp loại cho chính xác. Vì xếp loại Tốt, Khá, Đạt đều có minh chứng tương úng với xếp đó.

Trân trọng kính cháo! Ngày 03/7/2022

Nguyễn Minh Sơn


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết