A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới cho năm học 2021-2022

Căn cứ Hướng dẫn số 176HD-PGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Phòng  Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc lựa chọn đề xuất sách giáo khoa cấp Tiểu học kể từ năm học 2021 – 2022;

           Vào lúc 14 giờ ngày 18/3/2020  tại lớp Điểm 1-Trường Tiểu học Thường Lạc 2 tiến hành bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 - 2022

         Thành phần tham dự:

1. Nguyễn Văn Điều                         Hiệu trưởng

2. Nguyễn Minh Sơn                         Phó Hiệu trưởng  

3. Lê Văn Việt                                   Phó Hiệu trưởng  

3. Võ Thị Nhàn                                 Tổ trưởng CM K1 (Thư ký)

4. Nguyễn Thị Kim Loan                  Tổ trưởng CM K1

6. Hồ Thị Bé Bảy                              Tổ trưởng CM K3

7. Võ Thị Duyên                               Tổ trưởng CM K4

8. Nguyễn Phú Tạo                           Tổ trưởng CM K5         

                   9. Dương Văn Lãm                           TB ĐDCMHS     

              Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến đề xuất lựa chọn SGK đối với từng thành viên và biên bản đề xuất lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn, từng thành viên tiến hành bỏ phiếu theo phục lục 2.

– Cử thành viên tổ kiểm phiếu gồm 03 người:

            1. Thầy Nguyễn Phú Tạo (Tổ trưởng).

             2. Cô Võ Thị Duyên (Thư kí).

             3. Cô Hồ Thị Bé Bảy (Thành viên).        

– Hướng dẫn bỏ phiếu kín theo phụ lục 2: Phụ lục 2 (ý kiến lựa chọn SGK) có 05 môn học gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội và  Hoạt động trải nghiệm. Thành viên chọn nhóm tác giả nào đánh dấu x ngay tác giả đó đồng thời ghi rõ phù hợp, chưa phù hợp cơ bản từng môn học của thành viên lực chọn.

– Riêng các môn: Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh lấy kết quả từ Tổ chuyên toàn huyện.

– Tiến hành bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.

– Công khai kết quả lựa chọn danh mục sách giáo khoa trước cuộc họp.

 Tổng số thành viên tham gia lựa chọn: 09 người

1/ Môn Tiếng Việt:

+ Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha (Tổng Chủ biên). Đạt: 9/9 phiếu.

+ Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên).  Đạt: 0/9 phiếu.

+ Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên). Đạt: 0/9 phiếu.

2/ Môn Toán:

+ Tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên. Đạt: 9/9 phiếu.

+ Tác giả: Hà Huy Khoái  (Tổng Chủ biên).  Đạt: 0/9 phiếu.

+ Tác giả: Đỗ Đức Thái  (Tổng Chủ biên).  Đạt: 0/9 phiếu.

3/ Môn Đạo đức:

+ Tác giả: Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên). Đạt: 9/9 phiếu.

+ Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên). Đạt: 0/9 phiếu.

+ Tác giả: Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên). Đạt: 0/9 phiếu.

4/ Môn Tự nhiên xã hội:

+ Tác giả: Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên).  Đạt: 9/9 phiếu.

+ Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên).  Đạt: là 0/9 phiếu.

+ Tác giả: Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên).  Đạt: 0/9 phiếu.

5/ Môn Hoạt động trải nghiệm:

+ Tác giả: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên). Đạt: 9/9 phiếu.

+ Tác giả: Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên).  Đạt: 0/9 phiếu.

+ Tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên).  Đạt: 0/9 phiếu.

6. Môn Giáo dục thể chất

+ Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên) Đạt: 40/40 phiếu.   

+ Tác giả: Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên). Đạt: 0/40 phiếu.  

+ Tác giả: Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên) Đạt: 0/40 phiếu.

7. Môn Âm nhạc:

+ Tác giả: Hồ Ngọc Khải - Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên). Đạt: 11/22 phiếu.

+ Tác giả: Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).  Đạt: 10/22 phiếu.

+ Tác giả: Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên). Đạt: 1/22 phiếu.

8. Môn Mĩ thuật:

+Tác giả: Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên). Đạt: 9/9 phiếu.

+Tác giả: Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên). Đạt: 0/9 phiếu.

+Tác giả: Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên). Đạt: 0/9 phiếu.

9. Môn Tiếng Anh:

+Tác giả Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên). Đạt: 21/23 phiếu.

+Tác giả: Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên). Đạt: 0/23 phiếu.

+Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên). Đạt: 0/23 phiếu.  

+Tác giả: Hoàng Tăng Đức (Chủ biên)       Tác giả: Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên). Đạt: 0/23 phiếu.

+Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên) Đạt: 0/23 phiếu.      

+Tác giả: Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên)      . Đạt: 0/23 phiếu.

+Tác giả: Võ Đại Phúc (Chủ biên).  Đạt: 0/23 phiếu.

Biên bản này lập thành 02 (hai) bản, thông qua đại hội lúc 16 giờ 10 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2021.

          Sau hơn 4 giờ thảo luận , kết quả tổng hợp lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, Trường Tiểu học Thường Lạc 2 thống nhất lựa chọn và đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Môn Tiếng Việt: nhóm tác giả Nguyễn Thị Ly Kha (Tổng Chủ biên).

2. Môn Toán: nhóm tác giả Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên).

3. Môn Đạo đức: nhóm tác giả Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên).

4. Môn Tự nhiên và xã hội: nhóm tác giả Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên).

5. Môn hoạt động trải nghiệm: nhóm tác giả Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên).

6. Môn Giáo dục thể chất: nhóm tác giả Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên).

7. Môn Âm nhạc: nhóm tác giả Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên).

8. Môn Mĩ thuật: nhóm tác giả Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên).

9. Môn Tiếng Anh: nhóm tác giả Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên).

Tháng 3/2021

                                                                    Tác giả: Nguyễn Minh Sơn

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết