A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt chuyên môn cấp trường lần 1 theo hướng nghiên cứu bài học. Năm học 2020-2021

SHCM trở thành hoạt động thường xuyên. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng giáo viên, học sinh, điều kiện của nhà trường. Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong chỉ đạo chuyên môn; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học. Tạo mối quan hệ gần gũi, chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ quản lý và giáo viên, giữa giáo viên và giáo viên, giữa các tổ, khối chuyên môn trong trường. Tạo cơ hội để mỗi giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức lớp học theo hướng phát triển năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tiểu học.

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-THTL2, ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Trường Tiểu học Thường Lạc 2 về việc thực hiện Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-SHCM-THTL2, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Trường Tiểu học Thường Lạc 2 về việc sinh hoạt chuyên môn cấp trường lần 1 năm học 2020-2021;

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2020 tại trường Tiểu học Thường Lạc 2 (Điểm 1), tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường lần 1 năm học 2019-2020

Về dự buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường lần 1 gổm:

1. Ông: Nguyễn Văm Điều (HT)

2. Ông: Nguyễn Minh Sơn (PHT)

3. Cùng 25 giáo viên khối 1 đến khối 5 về dự

Nội dung sinh hoạt chuyên môn gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Dạy 1 tiết minh hoạ môn Toán do cô Nguyễn Thị Kim Loan lớp 1A1 thực hiện. Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 1)

Phần thứ hai:

          –  Chuyên đề: “Nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học theo thông tư 27/2020”  do Thầy: Nguyễn Minh Sơn (PHT) báo cáo.

          – Báo cáo tham luận: “Đổi mới phương pháp dạy học Toán tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học” do Cô Nguyễn Thị Voi báo cáo.

Mở đầu buổi sinh hoạt là tiết dạy minh hoạ môn Toán do cô Nguyễn Thị Kim Loan lớp 1A1 thực hiện. Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 1)

Đến 8 giờ 20 phút báo cáo chuyên đề và tham luận:

–  Chuyên đề: “Nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học theo thông tư 27/2020” 

          – Báo cáo tham luận: “Đổi mới phương pháp dạy học Toán tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học”

Sau phần báo cáo, thầy Nguyễn Văn Điều (HT) gợi ý thảo luận, chia sẻ tiết dạy và 02 báo cáo: Tham luận và chuyên đề.

Sau thời gian chia sẻ thảo luận nhiều giáo viên đưa ra được nhiều biện pháp thực hiện cho hoạt động trong tiết dạy hướng vào hoạt động của học sinh.

Qua hơn 2 giờ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thầy Nguyễn Văn Điều (HT) giải đáp và làm rõ những nội dung mà giáo viên quan tâm để đi đến thống nhất hình thức tổ chức và các phương pháp giảng dạy.

Về chuyên đề và tham luận: Đề nghị giáo viên xem nghiên cứu cố gắng vận dụng vào lớp mình phụ trách đặc biệt là phần nhận xét thường xuyên đối với học sinh của giao viên.

Về qui trình giảng dạy: Thực hiện soạn giảng theo hướng chương trình GDPT 2018. Nhận xét học sinh phải theo hướng tiếp cận Thông tư 27/2020

Buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường diễn ra nhẹ nhàng và thành công tốt đẹp./.

Hình ảnh buổi sinh hoạt:

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan