Đạt 2 huy chương bạc cờ vua HKPĐ cấp tỉnh
Đạt 2 huy chương bạc cờ vua HKPĐ cấp tỉnh