Lễ Tri ân giáo viên nghỉ hưu (Cô Nguyễn Thị Voi)
Lễ Tri ân giáo viên nghỉ hưu (Cô Nguyễn Thị Voi)