Sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2022. Gậy thông minh cho người khiếm thị
Sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2022. Gậy thông minh cho người khiếm thị