Giáo viên Trường Tiểu học Thường Lạc 2, may khẩu trang tặng người dân và học sinh phòng chống dịch Covid-19