Học sinh nhận quà hỗ trợ từ Công ty TNHH Vàng Thanh Trúc-TPHCM