Quá trình xây dựng hồ bơi Trường Tiểu học Thường Lạc 2