A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt Chi bộ tháng 03 phương hướng tháng 4-2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2020. Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 3 năm 2020 Chi bộ trường Tiểu học Thường Lạc 2 tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 3 năm 2020;

Mở đầu: Nghi thức chào cờ và hát quốc ca

Nội dung:

Nội dung:

   1. Sinh hoạt tư tưởng và thông tin thời sự - chính trị nổi bậc, triển khai văn bản (Đồng chí Nguyễn Văn Điều Bí thư chi bộ).

2. Đồng chí Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư chi bộ thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2020 của Chi bộ.

 Chi bộ thảo luận: Tập thể thống nhất cao báo cáo tháng 3 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2020 của Chi bộ và đưa vào Nghị quyết thực hiện trong tháng 4 năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2020

1. Về công tác chính trị tư tưởng

- Chi bộ tiếp tục triển khai quán triệt đến đảng viên Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Đảng về tăng cường chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qui định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 06 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên luôn ổn định, chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nội bộ luôn đoàn kết.

2. Kết quả lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ

- Hoàn thành tuần lễ chuyên môn thứ 19 đến thứ 20. Học sinh tạm nghỉ học phòng chống bệnh dịch cúm Covid 19 từ ngày 03/02/2020 đến 29/02/2020. CB-GV-NV thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại các điểm trường. Thực hiện mô hình nói không với rác thải nhựa. Ban hành các quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng. Xét nâng lương thường xuyên, thâm niên nghề cho giáo viên.Tập huấn phần mềm quản lí văn bản, nghiên cứu chương trình GDPT năm 2018, đóng góp trao đổi ý kiến cách sử dụng sách giáo khoa lớp1. Hoàn thành các báo cáo đúng theo quy định; lắp đặt các hệ thống nước, băng rol, khẩu hiệu ở các điểm trường và tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và học sinh phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Lãnh và chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch kịp thời chế độ tiền lương, tài chính của đơn vị, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong tháng ổn định, không có vụ việc xảy ra làm mất trật tự.

3. Kết quả lãnh đạo các đoàn thể

3.1. Công đoàn cơ sở:

             Thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn cấp trên. Tham dự họp mặt kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 tại TTVH-HTCĐ Thường Lạc. Ủng hộ quỹ tương tế ông Bùi Văn Khánh Cựu giáo chức xã Phú Thuận A với số tiền là 1.470.000; thăm hỏi 03 CĐV với số tiền là  600.000đ; tặng quà cho giáo viên nữ nhân ngày QTPN 8/3 với tổng số tiền 1.600.000đ; hỗ trợ cho 04CĐV hiến máu với số tiền 800.000đ. Ngoài ra công đoàn luôn chăm lo đời sống công đoàn viên khi ốm đau, thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3.2. Đoàn thanh niên, đội thiếu niên:

Tổng phụ trách phối kết hợp với ban giám hiệu cùng với nhân viên thực hiện công trình măng non và tu sửa khu vui chơi thiếu nhi. Thường xuyên tổng vệ sinh phòng làm việc, phòng truyền thống đội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổng hợp tham gia viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (kết quả có 12 bài dự thi). Xây dựng kế hoạch hồ sơ phòng cháy chữa cháy. Phối kết hợp với thầy Hiệp – Phó Hiệu trưởng phát động cuộc thi  “An toàn giao thông nụ cười trẻ thơ” (kết quả có 26 giáo viên và 53 học sinh tham gia).

4. Kết quả xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh:

- Tổng số Đảng viên: 34 đồng chí; tỷ lệ đảng viên tham gia họp thường kỳ đạt tỉ lệ 100% . Sinh hoạt định kỳ về hình thức, nội dung chi bộ thực hiện đúng theo quy định. Chi bộ thực hiện tốt thông tin báo cáo, thu trích nộp đảng phí đúng quy định về Đảng ủy xã.

Chi bộ quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập, phong cách của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên. Chi bộ tiếp tục triển khai đến cán bộ đảng viên thực hiện viết báo cáo cam kết phấn đấu thực hiện và học tập theo Bác năm 2019 đồng thời thực hiện mô hình nuôi heo đất hỗ trợ đảng viên khi gặp khó khăn hoạn nạn, hàng tháng nuôi heo đất cùng với sinh hoạt chi bộ tùy lòng đóng góp của từng đảng viên.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm: Không

2. Nguyên nhân: Không

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 4/ 2020

1. Về công tác chính trị tư tưởng:

- Tiếp tục triển khai quán triệt đến đảng viên Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Đảng về tăng cường chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Qui định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 06 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện điều lệ Đảng, chấp hành tốt 19 điều Đảng viên không được làm.

2. Lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ:

- Phân công cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020; Tiếp tục thực hiện tuần lễ chuyên môn thứ 21; Tập trung cong tác đại hội Chi bộ lần thứ VIII-Nhiệm kỳ 2020-2022. Thảo luận chọn sách giáo khoa. Giám sát công tác vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường thực hiện mô hình nói không với rác thải nhựa; tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19 đến toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh; hướng dẫn học sinh thực hiện 6 bước rửa tay trước khi vào lớp; chỉ đạo bộ phận y tế cùng với tổ Văn phòng đo thân nhiệt cho học sinh và hướng dẫn học sinh rữa tay vào đầu giờ học; tiếp tục vận động học sinh tham gia BHYT đạt chỉ tiêu trên giao; tăng cường công tác duy trì sỉ số học sinh; Tiếp tục thực hiện công tác sinh hoạt chuyên môn ở các tổ, cấp trường theo quy định.

3. Lãnh đạo các đoàn thể:

3.1. Công đoàn cơ sở:

          - Giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các tệ nạn xã hội đối với công đoàn viên.

3.2. Đoàn thanh niên, đội thiếu niên:

- Hỗ trợ Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề của tháng.  

4. Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh:

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao chất lượng đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, nêu gương người tốt việc tốt.

5. Giải pháp:

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2020, chi bộ phân công từng đồng chí đảng viên thực hiện theo nhiệm vụ được giao, thời gian thực hiện và hoàn thành từ ngày 10/3/2020 đến 10/4/2020, báo cáo kết quả thực hiện về chi bộ trực tiếp cho đồng chí Phó Bí thư chi bộ vào ngày 05/4/2020 để tổng hợp viết báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp chi ủy chi bộ tháng 04 năm 2020.

Hình ảnh buổi sinh hoạt Chi bộ

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Điều - Bí thư Chi bộ trao quyết định nhận thể đảng cho đ/c Ngô Thị Duyên Chúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan