A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt Chi bộ tháng 4, 5 phương hướng tháng 6-2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2020. Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2020 Chi bộ Trường Tiểu học Thường Lạc 2 tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 4, 5 năm 2020;

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4, 5 NĂM 2020

1. Về công tác chính trị tư tưởng

Trong tháng 100% Cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị  luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. T chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm. Luôn trau dồi kiến thức, tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân. Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công văn số 168-CV/TU, kí ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc. Thực hiện nghiêm Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Sinh hoạt tư tưởng: Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên bài viết “Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân” của TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bảo tàng Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương, mục Theo Gương Bác.

2. Kết quả lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến Giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh đến khi nào thủ tướng công bố hết dịch. Xét và nộp hồ sơ học sinh nhận học bổng Vingroup năm 2020 của quỹ Thiện Tâm về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện (không có đối tượng). Hoàn thành hồ sơ xét kỷ niệm chương năm 2020 (không có giáo viên). Hoàn thành hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020 – 2021 nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo Hồng Ngự. Hoàn thành hồ sơ thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm nộp về Phòng Nội vụ. (17 sáng kiến). Báo cáo “Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em năm 2020. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VII năm học 2019-2020 có 6 sản phẩm dự thi.

3. Kết quả lãnh đạo các đoàn thể

3.1. Công đoàn cơ sở:

- Thường xuyên đôn đốc công đoàn viên thi đua dạy tốt đồng thời thực hiện đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Đóng góp quỹ tương tế cho Ô. Nguyễn Văn Xường – CGC Long Khánh A và Ô. Hồ Đức Cường GV TH Long Thuận 3 với số tiền: 2.910.000 đ.

- Đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa 1” ngày lương với số tiền: 9.671.000 đ

- Thăm CB-CĐV và người thân 2 lượt với số tiền: 400.000 đ.

 - Làm hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Cập nhật xong phần mềm quản lí công đoàn viên.

3.2. Đoàn thanh niên, đội thiếu niên:

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học do phòng, chống dịch bệnh covid 19. Tổng phụ trách phối kết hợp với Ban giám hiệu cùng với cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên tổng vệ sinh phòng làm việc, phòng học, phòng truyền thống Đội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phối kết hợp với Hiệu Trưởng hoàn thành hồ sơ báo cáo “Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em năm 2020. Phối kết hợp với Hiệu Trưởng phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VII năm học 2019-2020. Kết quả có 6 sản phẩm dự thi. Cập nhật hồ sơ sổ sách Đội chuẩn bị kiểm tra cuối năm.

4. Kết quả xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh:

4.1. Lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII

- Trong tháng, 100% Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

- Giáo viên của trường thực hiện mô hình may khẩu trang tặng cho người dân phòng chống dịch Covid-19. (4000 khẩu trang tổng số tiền 3.290.000 đ)

4.2. Công tác kiểm tra giám sát

Chờ văn bản hướng dẫn của Đảng ủy xã Thường Lạc

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm: Không

2. Nguyên nhân: Không

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/ 2020

1. Về công tác chính trị tư tưởng:

Chi uỷ - Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong đảng viên, chủ động triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách mới của nhà nước và các văn bản có liên quan đến ngành để Cán bộ Đảng viên nắm và thực hiện tốt. Thực hiện tốt Công văn số 168-CV/TU, kí ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc. Thực hiện nghiêm Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của  Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

2. Lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ:

Thực hiện tuần chuyên môn tuần 1 đến tuần 4 (từ ngày 11/5/2020 đến 06/6/2020). Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện 6 bước rửa tay trước khi vào lớp; bộ phận Y tế cùng với nhân viên Văn phòng đo thân nhiệt cho học sinh và hướng dẫn học sinh rửa tay vào đầu giờ học. Tăng cường công tác duy trì sĩ số học sinh. Hoàn thành hồ sơ và sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VII năm học 2019-2020 dự thi cấp huyện. Thẩm định bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020.

3. Lãnh đạo các đoàn thể:

3.1. Công đoàn cơ sở:

Thường xuyên đôn đốc công đoàn viên tuyên truyền vả thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kêu gọi Công đoàn viên ủng hộ phòng chống Covid-19. Phát động Công đoàn viên khai báo sức khoẻ phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai và phát động CB-CĐV tham gia thực hiện:

+ Kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ, ngày 24/3/2020 v/v tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp;

+ Công văn số 233/ LĐLĐ, ngày 26/3/2020 v/v triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2020;

+ Công văn số: 234/ LĐLĐ, ngày 26/3/2020 v/v triển khai thực hiện tích cực hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến Vì cộng đồng” lần thứ III;

+ Công văn số: 235/ LĐLĐ, ngày 26/3/2020 v/v triển khai thực hiện tham gia cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống tuyên giáo của Đảng;

+ Công văn số: 236/ LĐLĐ, ngày 26/3/2020 v/v triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách tham gia đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán;

+ Công văn số: 237/ LĐLĐ, ngày 26/3/2020 v/v triển khai thực hiện về việc hưởng ứng cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”;

+ Công văn số: 88/LĐLĐ , ngày 27/3/2020 v/v phát động truyền thông khai báo y tế toàn dân qua ứng dụng NCOVI;

+ Công văn số: 54/LĐLĐ, ngày 4/3/2020 của LĐLĐ Tỉnh v/v xét khen  thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”;

+ Xét hỗ trợ CB-CĐV cần xây dựng nhà mái ấm CĐ năm 2020.

+ Mở tài khoản Công đoàn cơ sở tại Ngân hàng VietinBank.

- Họp ban chấp hành, sinh hoạt đoàn viên.

- Thăm hỏi (nếu có).

3.2. Đoàn thanh niên, đội thiếu niên:

Nhắc nhở học sinh vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch covid-19 khi đi học trở lại; Xây dựng các kế hoạch hoạt động phong trào đội trong tháng 5/2020

4. Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh:

- Chi ủy-Chi bộ thường xuyên giám sát, đánh giá việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Chi bộ.

- Phê bình và tự phê bình: (lịch tự phê tự phê gởi sau).

- Thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình đồng chí” hỗ trợ đảng viên khó khăn trên địa bàn Huyện.

- Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2020, Kế hoạch hoạt động Chi bộ năm 2020 và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2020.

- Hướng dẫn quần chúng Đặng Thị Bích Tuyền viết lý lịch đảng viên.Tìm hiểu và làm việc tư tưởng  quần chúng Đào Thị Kim Đua chuẩn bị nguồn đưa đi dự học lớp cảm tình đảng (nếu có lịch).

- Triển khai viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020.

- Triển khai thực hiện mô hình: “Nuôi heo đất của Chi bộ”.

5. Giải pháp:

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020, Chi uỷ phân công từng đồng chí đảng viên thực hiện theo nhiệm vụ được giao, thời gian thực hiện và hoàn thành từ ngày 10/5/2020 đến 10/6/2020, báo cáo kết quả thực hiện về Chi bộ trực tiếp cho đồng chí Phó Bí thư chi bộ vào ngày 05/6/2020 để tổng hợp viết báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp Chi ủy tháng 6 năm 2020.

Hình ảnh buổi sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan