A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt Chi bộ tháng 4 phương hướng tháng 5-2021

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2021. Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2021 Chi bộ Trường Tiểu học Thường Lạc 2 tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng  4 và đưa ra phương hướng tháng 5 năm 2021;

Kết quả lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện tuần chuyên môn tuần 1 đến tuần 5 (từ ngày 08/3/2021 đến 09/4/2021). Duy trì và thường xuyên tuyên truyền đến học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng chống dịch covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. (Khuyến cáo 5K). Giám sát việc thu BHYT, lập hồ sơ nộp về Bảo hiểm xã hội huyện. Kết quả đạt 635/635 tỉ lệ 100% Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần thứ VIII năm 2021. Hoàn thành hồ sơ trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích báo cáo về UBND xã và Phòng Giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức lễ bàn giao hồ bơi, tiếp nhận đưa vào sử dụng. Thành lập Hội đồng lựa chọn đề xuất SGK lớp 1, lớp 2 báo cáo về Phòng Giáo dục. Hoàn thành việc đưa minh chứng đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên lên phần mềm TMIS. Thực hiện giờ trái đất ngày 27 tháng 3 năm 2021. Hoàn thành việc kiểm tra giữa học kỳ II khối 4+5.

Kết quả lãnh đạo các đoàn thể

3.1. Công đoàn cơ sở:

Thực hiện, tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường. Vận động chương trình “Mái ấm Công đoàn” năm 2021. Đã vận động và đóng góp được với số tiền: 2 180 000 đồng. Hỗ trợ 4 công đoàn viên tham gia công tác hiến máu tình nguyện đợt 2 với số tiền 1000 000đ. Thăm hỏi CĐV và người thân với số tiền 600 000đ. Đi đám tang cha ruột cô Tuyền với số tiền 400 000 đồng.

3.2. Đoàn Thanh niên- Đội Thiếu niên Tiền phong HCM:

Tiếp tục tuyên truyền đến học sinh phòng, chống dịch bệnh covid -19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội; chấp hành tốt luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Phối hợp với giáo viên tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi khỏe - tiến bước lên đoàn” và công nhận chương trình rèn luyện đội viên năm học 2020-2021. Kết quả có 50 học sinh tham dự. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” năm 2021. Tiếp tục phát động phong trào tham gia cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng huyện Hồng Ngự lần thứ VIII. Năm 2021.

Kết quả xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

4.1. Lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII

– Trong tháng, 100% Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

– Tiếp tục thực hiện mô hình: “Nuôi heo đất của Chi bộ”.

4.2. Công tác kiểm tra giám sát

Ban hành Quyết định kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ đảng quý II năm 2021.

B. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tháng 5-2021

Lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện tuần chuyên môn tuần 6 đến tuần 10 (29 đến 34) theo kế hoạch năm học (từ ngày 12/4/2021 đến 14/5/2021). Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh phân môn Chính tả và môn Toán từ khối 1 đến khối 5. Duy trì và thường xuyên tuyên truyền đến học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng chống dịch covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. (Khuyến cáo 5K). Giám sát, theo dõi thực hiện làm căn cước công dân năm 2021.Tham dự Đại hội Thể dục Thể  thao xã Thường Lạc năm 2021 ngày 24-25/4/2021. Tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần thứ VIII năm 2021. Tổ chức phát động cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc và tổ chức hoạt động ngày sách Việt Nam năm 2021. Hoàn thành viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021. Triển khai kế hoạch phổ cập bơi giai đoạn 2021-2025, tổ chức mở lớp phổ cập bơi hàng năm theo Kế hoạch. Chuẩn bị ra đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020-2021. Tổ chức kiểm tra nội bộ học kỳ II. Quản lý và duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học 2020-2021.

Lãnh đạo đoàn thể

 Công đoàn cơ sở

Tiếp tục tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 trong đơn vị. Triển khai Công văn số 16/LĐLĐ, ngày 30/03/2021, về việc thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021. Họp Ban chấp hành, sinh hoạt đoàn viên. UBKT và ban TTND. Thăm hỏi công Đoàn viên (nếu có).                 

Đoàn Thanh niên- Đội Thiếu niên Tiền phong HCM:

Tiếp tục tuyên truyền đến học sinh phòng, chống dịch bệnh covid-19; phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội; chấp hành tốt luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Tham dự hội thi giáo viên tổng phụ trách Đội cấp huyện; Xây dựng kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

–  Chi ủy-Chi bộ thường xuyên giám sát, đánh giá việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Chi bộ.

– Tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện mô hình: “Nuôi heo đất của Chi bộ”.

– Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình số 73-Ctr/CB, ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Chi bộ thảo luận: Tập thể thống nhất cao báo cáo tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021 của Chi bộ và đưa vào Nghị quyết thực hiện trong tháng 5 năm 2021.

 Tác giả: Nguyễn Minh Sơn

Hình ảnh buổi sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết