A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt Chi bộ tháng 9 phương hướng tháng 10-2022

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2022. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 09 tháng 9 năm 2022 Chi bộ Trường Tiểu học Thường Lạc 2 tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 9 và đưa ra phương hướng tháng 10 năm 2022;

2. Kết quả lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ

Duy trì công tác phổ cập bơi. Tổ chức tuyển sinh học sinh lớp 1 theo kế hoạch. Bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành trong hè. Trang trí, vệ sinh các phòng học theo phân công. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng,….. thành lập quyết định các tổ, phân công nhiệm vụ năm học. Giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận học sinh từ khối 2 đến khối 5; tổ chức tuần lễ sinh hoạt học đường; tổ chức khai giảng năm học 2022-2023.

3. Kết quả lãnh đạo các đoàn thể

3.1. Công đoàn cơ sở:

Thực hiện tốt các chủ trương,Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp trên.Thực hiện tốt các chủ trương,Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp trên. Tuyên truyền phòng tránh dịch Covid- 19; bệnh sốt  xuất huyết đến cha mẹ học sinh và học sinh. Thăm hỏi mẹ CĐV; CĐV với số tiền 400.000đ. Hỗ trợ 2 CĐV hiến máu số tiền 600.000đ.

3.2. Đoàn Thanh niên- Đội Thiếu niên Tiền phong HCM:

Kết hợp với GVCN tổ chức vệ sinh trường lớp chuẩn bị năm học mới 2022-2023; Tiếp tục tuyên truyền đến học sinh phòng, chống dịch bệnh covid -19, phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội; chấp hành tốt luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Phối kết hợp với nhà trường xét 24 học sinh nghèo nhận Cập do Đồn BP Cầu Muống hỗ trợ với tổng số tiền 2.880.000 đồng. Hội khuyến học xã hỗ trợ 250.000 quyển tập với số tiến 1.250.000 đồng. Phối hợp với BGH xét 5 học sinh nghèo nhận quần áo đồng phục do hội khuyến học xã phát động. Với tổng số tiền 1.000.000 đồng.

4. Kết quả xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

4.1. Lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII

– Trong tháng, 100% Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm, 27 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm.

  – Tham dự trực tuyến cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục năm 2022 (ngày 16/8/2022 tại điểm cầu xã Thường Lạc)

– Tổ chức phê bình và tự phê bình theo điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022 gồm 04 đồng chí: Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Qui, Bùi Trí Tuyến

4.2. Công tác kiểm tra giám sát

Từ đầu năm đến tháng 8 năm 2022 chi bộ kiểm tra, giám sát chuyên đề: 02 đồng chí. Qua kiểm tra giám sát, đảng viên không có dấu hiệu vi phạm. Công tác giám sát thường xuyên được 25 đảng viên. Qua giám sát đảng viên không có dấu hiệu vi phạm.

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2022

+ Lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện tuần chuyên môn tuần 1 đến tuần 4 (05/9 đến 30/9/2022). Tăng cường vận động thu BHYT học sinh. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Các tổ khối  xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần thứ 1. Tổ chức họp cha mẹ học sinh lớp và cấp trường. Tham gia phong trào hôi thi hùng biện Tiếng Anh, giáo viên dạy giỏi khối 4+5 và giáo viên chuyên.

+ Lãnh đạo đoàn thể                     

3.1. Công đoàn cơ sở

  Tiếp tục thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn đơn vị.Phối hợp với nhà trường tặng quà cho 2 CĐV nghỉ hưu. Thăm hỏi (nếu có). Báo cáo số thu đoàn phí về LĐLĐ huyện. Họp Ban chấp hành, sinh hoạt đoàn viên.  Tặng quà tết Trung thu cho con CB - CĐV

3.2. Đoàn Thanh niên- Đội Thiếu niên Tiền phong HCM:

Kết hợp với GVCN tổ chức vệ sinh trường lớp đầu năm. Tiếp tục tuyên truyền đến học sinh phòng, chống dịch bệnh covid -19, phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Phối hợp với nhà trường chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2023.

+ Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

–  Chi ủy-Chi bộ thường xuyên giám sát, đánh giá việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Chi bộ.

  – Tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đang viên thông qua zalo nhóm, gmail cá nhân.

– Tổ chức đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm 2022 (22/9/2022)

Tiếp tục thực hiện mô hình: “Nuôi heo đất của Chi bộ”.

+Giải pháp

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2022, Chi uỷ phân công từng đồng chí đảng viên thực hiện theo nhiệm vụ được giao, thời gian thực hiện và hoàn thành từ ngày 10/9/2022 đến 10/10/2022, báo cáo kết quả thực hiện về Chi bộ trực tiếp cho đồng chí Phó Bí thư Chi bộ vào ngày 05/10/2022 để tổng hợp viết báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp Chi ủy tháng 10 năm 2022

Chi bộ thảo luận: Tập thể thống nhất cao báo cáo tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022 của Chi bộ và đưa vào Nghị quyết thực hiện trong tháng 10 năm 2022.

 

Tháng 9/2022

Tác giả: Nguyễn Minh Sơn


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết