A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022

    Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.

Thực hiện hướng dẫn  số 591/ HD-PNV-LĐLĐ,  ngày 21  tháng 07 năm 2020 của Phòng Nội vụ, Liên đoàn lao động huyện Hồng Ngự, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Vào lúc 7 giờ 30 phút  ngày 13 tháng 01 năm 2022 tại điểm 1 - Trường Tiểu học Thường Lạc 2 tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022, với sự có mặt 37/39 cán bộ viên chức về dự. 

Về dự Hội nghị có mặt đầy đủ 37/39 viên chức của trường.

* Chủ toạ hội nghị gồm: 

1. Thầy: Lê Văn Việt                Chi ủy viên  - Phó Hiệu trưởng          

2. Thầy: Nguyễn Minh Sơn                Phó Bí thư chi bộ. - PHT

3. Cô: Nguyễn Thanh Thúy                          CTCĐ

* Thư kí gồm:                

Thầy:  Ngô Thành Được

Thầy: Nguyễn Minh Lợi

Để nhìn lại những thành quả của mình đã đạt được trong năm học trước, một chặng đường phấn đấu, đã đạt được. Đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục trong năm 2021-2022. Thầy Lê Văn Việt- Phó Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm học 2020-2021 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Để phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của công chức, viên chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước. Cô Ngô Thị Duyên Chúc thông qua báo cáo đánh giá thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị trong năm 2020-2021

Việc công khai tài chính rất quan trọng trong đơn vị nhà trường. Đây là là một nội dung trong việc thực 3 công khai, cô Thầy Nguyễn Văn Song thủ quỹ nhà trường thông qua báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính và dự thảo quy chế chi tiên nội bộ.

          Để nâng cao nhận thức trong toàn thể viên chức về việc thực hiện các quy chế của Nhà nước và của nhà trường, để góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. Thầy Bùi Văn Đoàn-Trưởng ban.TTND thông qua báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm học 2021-2022

Thầy Lê Văn Việt Phó Hiệu trưởng gợi ý thảo luận tại hội nghị.

Chủ toạ hội nghị giải trình những nội dung cần làm rõ và hướng dẫn hội nghị biểu quyết những chỉ tiêu biện pháp cần thống nhất.

Tiếp theo chương trình, cô Nguyễn Tanh Thúy, CTCĐ thông qua báo cáo kết quả các phong trào thi đua, khen thưởng và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Phần then chốt hội nghị thầy Lê Văn Việt, Phó Hiệu trưởng thông qua Nghị quyết hội nghị cho ý kiến biều quyết.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học trước, đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Để đạt được những thành tích đã nêu Chủ tọa hội nghị kêu gọi toàn thề viên chức cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác trong tình hình thích ứng phòng chống dịch covid-19. Thay mặt đoàn chủ tọa Hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị. Buổi hội nghị thành công tốt đẹp

 

 

Tháng 01/2022

Tác giả: Nguyễn Minh Sơn


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết