A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền Chương trình GDPT 2018 cho Cha mẹ trẻ các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi

Thực hiện Công văn số 496/PGDĐT-GDTH, ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự, về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới cho cha, mẹ trẻ học các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi;

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-MN-TH, ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Trường Tiểu học Thường Lạc 2 và trường Mầm non Thường Lạc, về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới cho cha, mẹ trẻ học các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi;

          - Váo lúc 15 giờ ngày 26/6/2020 tại trường Mầm non Thường Lạc (điểm chính).

          Thành phần tham dự

           Trường Mầm non Thường Lạc

          - Đại diện lãnh đạo nhà trường:                            01 người

          - Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi:                 04 người

          - Cha, mẹ trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi:           91 người

          * Tổng cộng:                                               96 người

          Trường Tiểu học Thường Lạc 2

          - Đại diện lãnh đạo nhà trường:                            02 người

          - Giáo viên cốt cán:                                     02 người

          - Giáo viên dạy lớp 1:                                 05 người

          - Giáo viên Tổng phụ trách đội:                           01 người

          * Tổng cộng:                                               12 người

 Nôi dung tuyên truyền

Giới thiệu những nội dung trọng tâm của chương trình GDPT mới 2018 và chương trình lớp 1 thực hiện từ năm học 2020-2021. (Do Thầy Nguyễn Văn Điều – Hiệu trưởng trường TH Thường Lạc 2 thông qua).

Bao gồm:

           - Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT Ban hành CTGDPT 2018 gồm:

           + Chương trình tổng thể.

           + Chương trình các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học, cấp THCS và cấp THPT.

           + Chương trình GDPT được thực hiện theo lộ trình

* Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

* Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

* Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

* Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

* Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

- Tuyên truyền hai nội dung cơ bản chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

a) Nội dung giáo dục:

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2).

b) Thời lượng giáo dục:

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút.

 Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-THTL2, ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Trường Tiểu học Thường Lạc 2 về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021.Thầy Nguyễn Minh Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thường Lạc 2 giới thiệu danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 của bộ sách “Cánh diều” do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản gồm các loại sách của 9 môn:

- Môn Tiếng Việt: nhóm tác giả Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên).

-  Môn Toán: nhóm tác giả Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên).

- Môn Đạo đức: nhóm tác giả Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên).

- Môn Tự nhiên và Xã hội: nhóm tác giả Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên).

- Môn Giáo dục thể chất: nhóm tác giả Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên). 

- Môn Âm nhạc: nhóm tác giả Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên).

-. Môn Mĩ thuật: nhóm tác giả Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên).

- Môn Hoạt động trải nghiệm: nhóm tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).

- Môn Tiếng Anh: nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên).

Ý kiến trao đổi của cha mẹ HS về nội, chương trình SGK lớp 1. Tâm thế chuẩn bị cho HS lớp 1 học chương trình GDPT mới 2018

 Đa số cha mẹ học sinh thống nhất những nội dung trọng tâm của chương trình GDPT mới 2018 và chương trình lớp 1 thực hiện từ năm học 2020-2021. Bên cạnh đó nhiều phụ huynh lo lắng không biết mua sách ở đâu cho con học.

 Giải trình ý kiến của cha mẹ HS lớp 1

Vừa qua, nhà trường có giới thiệu bộ sách “Cánh diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mua sách cho con, cha mẹ đăng ký với nhà trường để phân phối lại không sợ nhầm lẫn các bộ sách.

Thực hiện Công văn số 496/PGDĐT-GDTH, ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự, về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới cho cha, mẹ trẻ học các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi;

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-MN-TH, ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Trường Tiểu học Thường Lạc 2 và trường Mầm non Thường Lạc, về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới cho cha, mẹ trẻ học các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi;

          - Váo lúc 15 giờ ngày 26/6/2020 tại trường Mầm non Thường Lạc (điểm chính).

          Thành phần tham dự

           Trường Mầm non Thường Lạc

          - Đại diện lãnh đạo nhà trường:                            01 người

          - Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi:                 04 người

          - Cha, mẹ trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi:           91 người

          * Tổng cộng:                                               96 người

          Trường Tiểu học Thường Lạc 2

          - Đại diện lãnh đạo nhà trường:                            02 người

          - Giáo viên cốt cán:                                     02 người

          - Giáo viên dạy lớp 1:                                 05 người

          - Giáo viên Tổng phụ trách đội:                           01 người

          * Tổng cộng:                                               12 người

 Nôi dung tuyên truyền

Giới thiệu những nội dung trọng tâm của chương trình GDPT mới 2018 và chương trình lớp 1 thực hiện từ năm học 2020-2021. (Do Thầy Nguyễn Văn Điều – Hiệu trưởng trường TH Thường Lạc 2 thông qua).

Bao gồm:

           - Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT Ban hành CTGDPT 2018 gồm:

           + Chương trình tổng thể.

           + Chương trình các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học, cấp THCS và cấp THPT.

           + Chương trình GDPT được thực hiện theo lộ trình

* Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

* Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

* Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

* Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

* Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

- Tuyên truyền hai nội dung cơ bản chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

a) Nội dung giáo dục:

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2).

b) Thời lượng giáo dục:

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút.

 Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-THTL2, ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Trường Tiểu học Thường Lạc 2 về việc ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021.Thầy Nguyễn Minh Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thường Lạc 2 giới thiệu danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 của bộ sách “Cánh diều” do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản gồm các loại sách của 9 môn:

- Môn Tiếng Việt: nhóm tác giả Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên).

-  Môn Toán: nhóm tác giả Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên).

- Môn Đạo đức: nhóm tác giả Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên).

- Môn Tự nhiên và Xã hội: nhóm tác giả Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên).

- Môn Giáo dục thể chất: nhóm tác giả Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên). 

- Môn Âm nhạc: nhóm tác giả Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên).

-. Môn Mĩ thuật: nhóm tác giả Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên).

- Môn Hoạt động trải nghiệm: nhóm tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).

- Môn Tiếng Anh: nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên).

Ý kiến trao đổi của cha mẹ HS về nội, chương trình SGK lớp 1. Tâm thế chuẩn bị cho HS lớp 1 học chương trình GDPT mới 2018

 Đa số cha mẹ học sinh thống nhất những nội dung trọng tâm của chương trình GDPT mới 2018 và chương trình lớp 1 thực hiện từ năm học 2020-2021. Bên cạnh đó nhiều phụ huynh lo lắng không biết mua sách ở đâu cho con học.

 Giải trình ý kiến của cha mẹ HS lớp 1

Vừa qua, nhà trường có giới thiệu bộ sách “Cánh diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mua sách cho con, cha mẹ đăng ký với nhà trường để phân phối lại không sợ nhầm lẫn các bộ sách.

Hình ảnh buổi tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết