A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Thực hiện Công văn số 114/PGDĐT-HC ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc thông tin tình hình và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

          Trường Tiểu học Thường Lạc 2 thực hiện tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona với nội dung sau:

          1. Thông tin từ lãnh đạo, nhân viên phục trách theo dõi diễn biến của dịch bệnh:

          - Ông nguyễn Vàn Điều                    - Chức vụ             - Hiệu trưởng

           + Số điện thoại: 0917 226 937

          - Bà Võ Thị Ngọc Giàu           - Chức vụ             - Nhân viên y tế

          + Số điện thoại: 0939 991 458

          - Ông Võ Thanh Hóa               - Chức vụ             - Nhân viên y tế

          + Số điện thoại: 0852 449 2019

          2. Công tác triển khai thực hiện tại đơn vị:

          - Trường đã triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh , cha mẹ học sinh các văn bản sau:

          + Công văn số 260/BGDĐT.GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

          + Công văn số 93/PGDĐT.HC ngày 03/02/2020 của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

         + Công văn số 100/PGDĐT.HC ngày 04/02/2020 của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc thực hiện các phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

       + Công văn số 111/PGDĐT.HC ngày 07/02/2020 của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

       + Công văn số 112/PGDĐT.HC ngày 10/02/2020 của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

          * Công văn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh:

       - Thông báo số 35/TB-THTL2 ngày 04/02/2020 của trường Tiểu học Thường Lạc 2 thông báo về việc vệ sinh phòng làm việc, phòng học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

      - Thông báo số 36/TB-THTL2 ngày 10/02/2020 của trường Tiểu học Thường Lạc 2 thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

* Các tài liệu liên quan:

- Tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

3. Công tác thông tin tuyên truyền.

          - Tuyên truyền thông tin, truyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh thông qua buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, trang Web của trường.

4. Công tác phân công trực cơ quan:

       - Lịch trực cơ quan: Trường có xây dựng lịch trực cơ quan ở 4 điểm trường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

       - Thành phần: Cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy chuyên, nhân viên.

5. Tổng vệ sinh:

        - Trường tổ chức và phân công cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh các phòng học, phòng làm việc hàng ngày vào buổi sáng, chiều ở các điểm trường.

6. Công tác phun xịt:

       - Trường chưa được ngành  y tế phun xịt diệt khuẩn phòng học phòng, chống dịch bệnh.

7. Công tác phối hợp:

        - Trường phối hợp với Trạm Y tế xã nắm bắt thông tin diễn biến của dịch, tuyên truyền vận động CMHS phòng, chống dịch trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà.

8. Tình hình giáo viên, cha mẹ học sinh:

        - Hiện tại CMHS đã  nắm được các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thông qua thông tin loa pháp thanh của xã, thông báo của nhà trường.

- Giáo viên của trường thường xuyên đến trường ngày 2 buổi để làm vệ sinh thực hiện công tác phòng, chống dịch bênh theo thông báo của nhà trường.

Một số hình ảnh thực hiện công tác vệ sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan