A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại vào ngày 11 tháng 5 năm 2020

Thực hiện Công văn số 372/PGDĐT-VP, ngày 01 tháng 05 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự về việc tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị cho học sinh đến trường và một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020;

          Trường Tiểu học Thường Lạc 2 xây dựng kế hoạch bố trí lớp học, buổi học học kì II năm học 2019-2020 và phòng, chống dịch covid 19 cụ thể như sau:

          1. Kế hoạch bố trí lớp học, buổi học

Số

TT

Tên điểm

trường

Tên GV dạy

Lớp

TSHS

Buổi dạy

Ghi chú

Sáng

Chiều

1

Điểm 1

Cầu Muống

cơ sở cũ

(3 phòng học)

Cô Nhàn

2A1

28

27 hs (P1)

 

1  CPC

Thầy Diệu

2A2

25

22 hs (P2)

 

3  CPC

Cô Bình

2A3

26

25 hs (P3)

 

1  CPC

2

Điểm 1

 Cầu Muống

cơ sở mới

(5 phòng học)

Cô Voi

1A1

33

25 hs (P1)

 

8  CPC

Thầy Vân

1A2

32

24 hs (P2)

 

8  CPC

Cô Chúc

3A1

27

21 hs (P3)

 

6  CPC

Thầy Hùng

3A2

28

25 hs (P4)

 

3  CPC

Thầy Triết

4A1

29

 

24 hs (P3)

5  CPC

Thầy Nga

4A2

31

22 hs (P5)

 

9  CPC

Thầy Tạo

5A1

25

 

22 hs (P4)

3  CPC

Thầy Lợi

5A2

26

 

21 hs (P5)

5  CPC

3

Điểm 2

Thước Nước

(4 phòng học)

Cô Tuyền

1A3

32

31 hs (P4)

 

1  CPC

Cô Thúy

2A4

22

20 hs (P5)

 

2  CPC

Cô Loan

3A3

33

 

31 (P5)

2  CPC

Thầy Tâm

4A3

16

16 hs (P8)

 

 

Cô Duyên

4A4

22

 

22 hs (P8)

 

Cô Kiều

5A3

30

 

29 hs (P7)

1  CPC

Thầy Dụng

5A4

27

27 hs (P7)

 

 

4

Điểm 3

Vàm Sép

(2 phòng học)

Thầy Song

1A4

22

22 hs (P1)

 

 

 

Thầy Văn

2A5

19

19 hs (P2)

 

 

Cô Bảy

3A4

24

 

24 hs (P2)

 

5

Điểm 4

Cây Da

(5 phòng học)

Thầy Được

1A5

22

22 hs (P1)

 

 

Thầy Hiếu

2A6

20

20 hs (P2)

 

 

Thầy Hiệp

3A5

21

21 hs (P3)

 

 

Thầy Hải

4A5

28

28 hs (P4)

 

 

Thầy Thu

5A5

32

32 hs (P5)

 

 

 

          2. Buổi dạy và thời gian thực hiện

          2.1. Buổi dạy:

          - Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

          - Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

          2.2. Thời gian thực hiện

          Từ ngày 11 tháng 05 năm 2020 cho đến ngày 10 tháng 7 năm 2020.

          2.3. Thời gian ra chơi, ra về của học sinh.

          Trường bố trí thời gian ra chơi, ra về của học sinh ở các khối lớp trên cùng 01 điểm trường giản khoảng cách từ 10 đến 15 phút theo số lớp của điểm trường.

          3. Về cơ sở vật chất

          Tổng số phòng thực học 21 phòng. Trong đó: Số phòng học tập 19 phòng, 02 phòng Tin học, 01 phòng Ngoại ngữ. Bàn ghế học sinh ở các phòng học đảm bảo đủ cho việc thực hiện giản cách học sinh đúng theo quy định.

          4. Về chương trình học kỳ II

          Trường đã thực hiện xong việc điều chỉnh nội dung chương trình dạy học ở HK II năm học 2019-2020 theo công văn số 1125/BGDĐT ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HK II năm học 2019-2020 và công văn số 398/PGDĐT-TH ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình HK II cấp tiểu học năm học 2019-2020 từ lớp 1 đến lớp 5 ở tất cả các môn học.

5. Công tác chỉ đạo thực hiện

          5.1. Đối với cán bộ quản lý

          - Cán bộ quản lý được phân công phụ trách điểm trường theo dõi tình hình giảng dạy của giáo viên hàng buổi, nắm số liệu học sinh đến từng ngày, buổi, tình hình học tập của học sinh, dư luận xã hội, cha mẹ học sinh báo cáo kịp thời về hiệu trưởng.

          - Quản lý chặt việc thực hiện chương trình giảng dạy đã được thống nhất trong toàn trường.

          - Thường xuyên nhắc nhỡ giáo viên, học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang theo quy định của ngành.

          5.2. Đối với giáo viên

          - Thông báo đến cha mẹ học sinh, học sinh về buổi học, giờ học, đón và giao nhận học sinh vào đầu giờ và cuối mỗi buổi học.

          - Quản lý sĩ số học sinh hàng buổi, báo cáo kịp thời số học sinh vắng hàng buổi về hiệu trưởng.

          - Giảng dạy đúng theo chương trình đã được thống nhất trong tổ, trường, thường xuyên thực hiện phiếu bài tập phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện việc học ở nhà, có thời khóa biểu cụ thể cho từng học sinh.

          - Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang bắt buộc tại lớp học, rửa tay bằng nước diệt khuẩn vào đầu mỗi giờ học; Thường xuyên vệ sinh bàn ghế không để bám bụi (không treo màn, mặt bàn tại lớp học). Trong thời gian học mở hết các cửa sổ đảm bảo thông thoáng.

          5.3. Đối với nhân viên

          - Lập sổ theo dõi, tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh tại cổng trường, tại lớp học đặc biệt là những em học sinh campuchia sang học (58hs).

          - Tổ chức tuyên truyền, truyền thông đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường theo tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự thông qua loa phát thanh của trường.

          - Thống kê danh sách học sinh chưa đến lớp báo cáo hiệu trưởng có kế hoạch phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường vận động học sinh trở lại lớp phấn đấu đạt tỉ lệ 100%.

          - Theo dõi và báo cáo số liệu học sinh đến lớp hàng ngày về Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự, UBND xã theo qui định từ ngày 11/5/2020.

Hình ảnh khi học sinh trở lại lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
Nguồn:Trường Tiểu học Thường Lạc 2 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết