LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
05/12/2022
Cả ngày - Thực hiện tuần chuyên môn thứ 14 học kỳ I - Hạn cuối 8h nộp danh sách hs nhận quà cây mùa xuân và danh sách học sinh tham gia BHYT cho thầy Được - 15h họp chi ủy định kỳ tháng 12/2022
Lê Văn Việt 4 điểm trường GVCN khối 1-5 - Thầy Được, GVCN - GVCN khối 1-5
Thứ Ba
06/12/2022
Cả ngày - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12/2022 - Tuyên truyền phòng chống bệnh dịch Covid_19, tay chân miệng, SXH… - Hoàn thành hồ sơ lương tháng 12/2022 - Hoàn thành hồ sơ BHTN, BHXH cho đồng chí Nhiên - Hạn cuối nộp phiếu lý lịch tư pháp về thầy Sơn
Lê Văn Việt Điểm 1 - Thầy Việt - GVCN khối 1-5 - Thầy Việt, Hiếu - Thầy Việt, Hiếu - CB-GV-NV
Thứ Tư
07/12/2022
Cả ngày Giáo dục về đạo đức, KNS, ATGT… cho học sinh - Nhận lương và cấp phát lương tháng 12 - 7/12 Báo cáo nhu cầu cải tạo, sửa chữa trường, lớp 2023 về cho Phụng
Lê Văn Việt Điểm 1 GVCN khối 1-5 Thầy Song, Giàu Việt
Thứ Năm
08/12/2022
Cả ngày Tổng hợp dshs tham gia BHYT nộp tiền về BHXH huyện - Nộp báo cáo quan hệ chính trị của CBQL và GV về ban Tổ chức huyện ủy. Dự tổng kết Chi bộ tai UB xã
Lê Văn Việt Điểm 1 - GVCN khối 1-5 - Diễm My - Thầy Việt
Thứ Sáu
09/12/2022
Cả ngày - Đối chiếu số liệu qua DVCTT theo mẫu 20a, 20c - 14h Tổ chức SHCM lần thứ 7 - Tham gia Tổ y tế hỗ trơ bóng đá, bóng chuyền, điền kinh từ ngày 09/12 – 13/12/2022) - Chuyển khoản tiền ủng hộ “ Cây quà mùa xuân” về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Văn Việt - Thầy Việt, Hiếu - Các tổ chuyên môn - Diễm My - Thầy Song
Thứ Bảy
10/12/2022
Cả ngày Nghỉ theo qui định
Lê Văn Việt 4 điểm trường Toàn trường