LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
12/04/2021
- Thực hiện chuyên môn tuần 28 - Báo cáo phân công tháng 4/2021 về PGD (T. Lam)
Nguyễn Văn Điều 4 điểm trường. Điểm 2 - GV + HS - Điều, Được
Thứ Ba
13/04/2021
- 8 giờ Thông qua nhân sự quy hoạch CBQL tại phòng họp huyện ủy - Báo cáo rà soát học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỷ năng về PGD (T. Lam)
Nguyễn Văn Điều Phòng họp huyện uỷ. Điếm 1 - Sơn, Được - Sơn, Việt
Thứ Tư
14/04/2021
- Báo cáo triển khai cuộc thi đại sứ văn hóa đọc về PGD (T.Vinh Em) - Hoàn thành viết SKKN nộp về phó Hiệu trưởng (T. Sơn) - Nghỉ phép 01 ngày
Nguyễn Văn Điều Điếm 1 - Tuyền - GV, NV - Điều
Thứ Năm
15/04/2021
- Nộp sản phẩm dự thi STTTNNĐ năm 2021 về BTC huyện - Báo cáo người làm công tác văn thư về Phòng Nội vụ
Nguyễn Văn Điều Điếm 2 - GV, HS - Điều, Được
Thứ Sáu
16/04/2021
- Nộp SKKN về phòng Nội vụ huyện - Dự Hội giảng môn GDTC - Nộp hồ sơ sinh hoạt chi bộ về Đảng ủy
Nguyễn Văn Điều Điếm 1 - Điều, Sơn - Qui, Tuyến - Được
Thứ Bảy
17/04/2021
- Dự sinh hoạt chuyên môn cấp huyện môn Toán lớp 2
Nguyễn Văn Điều TTVH HT CĐ Thường Phước 2 Sơn GV khối 2