GIỚI THIỆU CHUNG

   

GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG LẠC 2

Năm 1994, Trường Tiểu học Thường Thới Hậu B1, B2, B3 được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ-TL Ngày 20/08/1994 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp Lê Vũ Hùng ký, Riêng tách từ trường Tiểu học Thường Thới Hậu B thành Trường Tiểu học Thường Thới Hậu B1 và Trường Tiểu học Thường Thới Hậu B2.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Email : thuongthoihaub2@gmail.com

Điện thoại :0277 3584 085

Năm 2019,  theo Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơnvị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp;

Thực hiện quyết định số 5447/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của Ủy Ban Nhân dân huyện Hồng Ngự về việc sát nhập trường Tiểu học Thường Thới Hậu B3 vào Trường Tiểu học Thường Thới Hậu B2 đổi tên thành Trường Tiểu học Thường Lạc 2;

Địa chỉ: Ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Email : tieuhocthuonglac2@gmail.com

Điện thoại :0277 3584 092

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: -  Tổng số CB-GV-NV: 41 người/ 12 nữ. Trong đó:

+ BGH: 03 người.

+ Giáo viên TPT Đội: 01 người.

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp: 26 người 

+ Giáo viên dạy phân môn: 04 người ( 01 ÂN; 0 MT; 02 TD; 01 Tin học; 01 Tiếng anh).

+ Nhân viên: 06 người ( 01 TV-TB; 02 kế toán; 01 Y tế; 02 Bảo vệ).

Là những giáo viên giỏi có tâm huyết với nghề.

3. Số liệu học sinh: (Năm học 2020 - 2021)

- Tổng số lớp: 26 lớp.

- T