LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
10/05/2021
- Thực hiện chuyên môn tuần 32 - Tổ chức kiểm tra, chấm bài cuối năm học 2020 - 2021 môn Tiếng việt, Tin học
Nguyễn Văn Điều 4 điểm trường - GV + HS - Ban coi, chấm kiểm tra
Thứ Ba
11/05/2021
- Tổ chức kiểm tra, chấm bài cuối năm học 2020 - 2021 môn Tiếng việt, Toán, Tin học
Nguyễn Văn Điều 4 điểm trường - Ban coi, chấm kiểm tra
Thứ Tư
12/05/2021
- Tổ chức kiểm tra, chấm bài cuối năm học 2020 - 2021 môn Khoa học; Lịch sử, địa lý, Tin học, Tiếng anh
Nguyễn Văn Điều 4 điểm trường - Ban coi, chấm kiểm tra
Thứ Năm
13/05/2021
- Tổ chức kiểm tra, chấm bài cuối năm học 2020 - 2021 môn Tiếng anh, Tin học - Báo cáo danh sách học sinh lớp 5 dự tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2021 về Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Điều 4 điểm trường - Ban coi, chấm kiểm tra - GVCN lớp 5
Thứ Sáu
14/05/2021
- Tổ chức kiểm tra, chấm bài cuối năm học 2020 - 2021 môn Tiếng anh - Báo cáo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về PGD - 7h30 tiếp xúc cử tri điểm Cây Da. Ban bầu cử mượn 01 phòng học
Nguyễn Văn Điều 4 điểm trường - Ban coi, chấm kiểm tra - Điều, Được - Ban bầu cử xã
Thứ Bảy
15/05/2021
- 7h30 dự sinh hoạt chi bộ kỳ tháng 5/2021 - 13h30 Họp HĐSP kỳ tháng 5/2021 - Báo cáo bảng tổng hợp cuối năm học + Danh sách học sinh đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021
Nguyễn Văn Điều 4 điểm trường - Đảng viên - CB-GV-NV -GVCN lớp 1-5